Franchisový koncept EXTRA SLUŽBY byl založen v roce 2006 českou společností RISS COMPANY s.r.o. Byly vytvořeny a spuštěny franchisové systémy, klientská centrála, informační SMS brány a vybudována síť obchodních zástupců. Vyvinuty IT a databázové systémy na klíč. Registrovány veškeré ochranné známky a spuštěno IT a marketingové oddělení. V současnosti je franchisový koncept EXTRA SLUŽBY spuštěn už nejen na území ČR, ale působí již v řadě zemí EU.

Součástí celého systému EXTRA SLUŽBY se v roce 2020 stal i internetový obchod EXTRA E-SHOP který slouží nejen všem franchisantům zapojeným do tohoto konceptu, ale je určen i pro koncové zákazníky a klienty, kterým tento internetový obchod zajistí a dodá vše potřebné.

FRANCHISA EXTRA SLUŽBY

Koncept EXTRA SLUŽBY byl vytvořen jako celek služeb, které jsou rozdělené do třech téměř totožných franchisových systémů - EXTRA STĚHOVÁNÍ, EXTRA UKLÍZENÍ a EXTRA MANŽEL. Všechny tyto tři systémy jsou zaměřené na poskytování služeb, a to převážně koncovým zákazníkům v oblasti bydlení. V současnosti je prostřednictvím internetového obchodu EXTRA-ESHOP.COM kromě služeb nabízen i široký výběr zboží a produktů úzce spojených s poskytovanými službami. Jelikož jsou tyto systémy téměř totožné a s velmi podobným, na sebe navazujícím zaměřením služeb, bylo docíleno toho, že vznikla velmi silná a stabilní síť franchisových poskytovatelů služeb na celém území ČR. Všechny tři systémy se navzájem podporují, a to nejen marketingově, ale i profesně. Taktéž pro koncové klienty je tento sjednocený celek prodeje služeb i zboží velmi výhodný, neboť jim komplexnost jejich požadavků dokáže poskytnout pouze jeden jediný dodavatel. Služby jsou poskytovány jednotlivými franchisantů s neměnným standardem na vysoké profesionální úrovni.

Desítky jednotlivých franchisových poboček sítě EXTRA SLUŽBY poskytují ročně své služby nejen koncovým klientům, ale i firmám, úřadům, institucím, organizacím a společnostem.

EXTRA STĚHOVÁNÍ

Franchisový koncept zaměřený na kompletní stěhovací a vyklízecí služby poskytované na celém území Evropy.

EXTRA UKLÍZENÍ

Franchisový koncept zaměřený na kompletní úklidové služby poskytované na celém území Evropy.

EXTRA MANŽEL

Franchisový koncept zaměřený na poskytování řemeslných služeb souvisejících s bydlením na celém území Evropy.

NAŠÍ PRIORITOU BYLA, JE A BUDE MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA S NAŠIMI SLUŽBAMI I ZBOŽÍM